Ta ställning mot tobak och bestäm dig för att vara tobaksfri under högstadiet.

Tobaksfri duo

Tobaksfri Duo är ett erbjudande till högstadieelever om att ta ställning för att vara tobaksfri. Du skriver ett kontrakt med någon tobaksfri vuxen som du väljer själv. Med ett kontrakt för tobaksfri Duo är du med på dragningar en gån per månad och stor dragning vid julavslutningen och examen.

Så här går det till

Kontraktet gäller till skolavlutningen i årskurs nio och följs årligen upp via en Försäkran, som ska skrivas under både av den unge och deras vuxenpartner, där man intygar att man varit tobaksfri under det gångna året.

Alla ungdomar i årskurs 6 får besök av kurator och skolsköterska som informerar om Tobaksfri Duo. Efter klassbesöket blir föräldrarna informerade.

I klass 7 erbjuds eleverna att bilda en duo tillsammans med en tobaksfri vuxen. Det kan vara en förälder, men också någon annan viktig vuxen. Det viktiga är att det är en person som känner ansvar för att följa upp och fråga hur det går med det tobaksfria beslutet.

Den vuxne Duo partnern är ett viktigt stöd och en förebild. Även om föräldern inte är tobaksfri så vet vi att alla föräldrar vill att deras barn ska förbli tobaksfria.