Muntlig bedömning

Kunna berätta om sitt rum och vilka möbler som är placerade var.
Starttid:  2020-03-10
Sluttid:  2020-03-10
Klass:  8F
Arbetslag:  Lag EF
Ämne:  Spårkval tyska
Signatur:  UlS