Hör- och läsförståelse

Starttid:  2021-05-18
Sluttid:  2021-05-18
Klass:  7D
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  Spårkval tyska
Signatur:  StS