Muntlig bedömning

Kunna berätta om sitt rum och vilka möbler som är placerade var.
Starttid:  2020-03-10
Sluttid:  2020-03-10
Klass:  8A1
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  Spårkval tyska
Signatur:  UlS