Kapitel 1-3

Ord, fraser och grammatik. Detaljerad information finns på Teams.
Starttid:  2020-10-08
Sluttid:  2020-10-09
Klass:  9C
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  Språkval spanska
Signatur:  LiÅ