Kapitel 1-4

Kap. 1-4: Ord, fraser och grammatik. Detaljerad information finns på Teams.
Starttid:  2020-10-08
Sluttid:  2020-10-08
Klass:  7E
Arbetslag:  Lag EF
Ämne:  Språkval spanska
Signatur:  LiÅ