Kapitel 1-4

Ord, fraser och grammatik. Detaljerad information finns på Teams.
Starttid:  2020-10-22
Sluttid:  2020-10-22
Klass:  8F
Arbetslag:  Lag EF
Ämne:  Språkval spanska
Signatur:  LiÅ