Romarriket Romarrikets styrelseskick Den atenska demokratin Sveriges demokrati idag (kort)
Starttid:  2020-12-16
Sluttid:  2020-12-16
Klass:  7E
Arbetslag:  Lag EF
Ämne:  SO
Signatur:  StH