Yrken och egenskaper

Starttid:  2020-04-02
Sluttid:  2020-04-02
Klass:  7B
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  Spårkval tyska
Signatur:  NiL