Prov konsumentkunskap

Prov konsumentkunskap, sidor i boken 129-130, 143-145, stenciler till filmen.
Starttid:  2020-02-20
Sluttid:  2020-02-20
Klass:  8B
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  HKK
Signatur:  JöM och SeI