Internethandel och reklam

Prov i konsumentkunskap om internethandel och reklam. Sidorna 129-130 och 143-145 i HKK-boken + arbetsmaterial från nätet.
Starttid:  2021-04-29
Sluttid:  2021-04-29
Klass:  8C
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  HKK
Signatur:  JöM