Konsumentekonomi HKK

Prov i konsumentkunskap. Livet och pengarna del 1 och 2. Ord och begrepp se stenciler. S i boken 114-123, 126-128, 133-142.
Starttid:  2020-03-16
Sluttid:  2020-03-16
Klass:  9B1
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  HKK
Signatur:  JöM, SeI