Konsumentkunskap

Prov i konsumentkunskap S 114-123, 126-128, 133-139, 142 Stenciler, ord och begrepp, filmer
Starttid:  2021-02-24
Sluttid:  2021-02-24
Klass:  9A2
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  HKK
Signatur:  JöM, SeI