Klättenskolan

Klättenskolan ligger naturskönt vid foten av Tossebergsklätten. Inom skolans väggar finns idag förskola, förskoleklass, skola till och med årskurs fem samt fritids. Skolan har ett 40-tal elever.