Konsumentkunskap

Prov i konsumentkunskap sidorna 114-123, 126-128, 133-139, 142. Ord och begrepp
Starttid:  2022-03-10
Sluttid:  2022-03-10
Klass:  9C
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  HKK
Signatur:  SeI