Konsumentkunskap

Prov i konsumentkunskap sidorna 129-130, 143-145 Ord och begrepp
Starttid:  2022-03-29
Sluttid:  2022-03-29
Klass:  8D
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  HKK
Signatur:  JöM & SeI