Muntlig redovisning Novellanalys

Uppgiften består av både en skriftlig och muntlig del. Bägge är grupparbeten.
Starttid:  2020-02-05
Sluttid:  2020-02-05
Klass:  8D
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  Svenska
Signatur:  NyS