Muntlig redovisn Novellanalys

Redovisningen består av en muntlig och en skriftl del. Bägge är grupparbeten.
Starttid:  2020-02-10
Sluttid:  2020-02-10
Klass:  8D
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  Svenska
Signatur:  NyS