Muntlig redovisn Novellanalys

Redovisningen består av både en muntlig och en skriftlig del. Bägge är grupparbeten.
Starttid:  2020-02-10
Sluttid:  2020-02-10
Klass:  8C
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  Svenska
Signatur:  NyS