Muntlig argumentation

Starttid:  2020-04-08
Sluttid:  2020-04-08
Klass:  8D
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  Svenska
Signatur:  NyS