Lagar -regler, Brott Civil olydnad, organiserad brottslighet, brottsoffer, brottsutredning, domstolar, påföljder, skadestånd, Hatbrott, Förtal

Läsa på utifrån instuderingsfrågor från sid. 102-120 i läroboken samt från programmen Hatbrott och Förtal (Ur play, Justitia). Instuderingsfrågorna är hänvisade till vilken sida i boken eleverna hittar svaren.
Starttid:  2020-04-23
Sluttid:  2020-04-23
Klass:  7B
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  SO
Signatur:  SoE