Lagar-regler, Varför människor begår brott, organiserad brottslighet, brottsoffer, brottsutredning, domstolar, påföljder. skadestånd, hatbrott och förtal

Utifrån instuderingsfrågor från boken i avsnittet Lag och Rätt sid. 102-120 samt programmen Hatbrott och Förtal från Ur play, justitia. Instuderingsfrågorna hänvisar till vilken sida eleverna hittar svaren.
Starttid:  2020-04-23
Sluttid:  2020-04-23
Klass:  7A
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  SO
Signatur:  SoE