Atomkeni

Lab-prov
Starttid:  2021-11-12
Sluttid:  2021-11-12
Klass:  9D
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  NO
Signatur:  LiL