Första världskriget

Orsaker, krigsutbrottet, krigets fronter, de sista krigsåren 1917-1918, Versaillesfreden , krigets konsekvenser, Den ryska revolutionen.
Starttid:  2020-05-28
Sluttid:  2020-05-28
Klass:  8A2
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  SO
Signatur:  SoE