Rika och fattiga länder, Klimat

Rika och fattiga länder, sårbarhet och fattigdom, klimat och vegetation, klimatförändringar, naturkatastrofer att bekämpa fattigdomen.
Starttid:  2020-03-17
Sluttid:  2020-03-18
Klass:  8A2
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  SO
Signatur:  SoE