Atomfysik

Starttid:  2020-09-17
Sluttid:  2020-09-17
Klass:  9C
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  NO
Signatur:  LiL