Kapitel 10 - energi

Info finns i teams och det som skall läsas på finns i gleeruos under "Mina planeringar".
Starttid:  2020-05-29
Sluttid:  2020-05-29
Klass:  8A1
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  NO
Signatur:  AgL