Optik

Kap 5 i boken Kap 9 på Gleerups
Starttid:  2020-02-04
Sluttid:  2020-02-04
Klass:  8C
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  NO
Signatur:  LiL