Hör- och läsförståelse

Starttid:  2021-09-07
Sluttid:  2021-09-07
Klass:  9C
Arbetslag:  Lag CD
Ämne:  Spårkval tyska
Signatur:  StS