Hör- och läsförståelse

Starttid:  2021-09-07
Sluttid:  2021-09-07
Klass:  9A
Arbetslag:  Lag AB
Ämne:  Spårkval tyska
Signatur:  StS