Texter finns på TEAMS

Bakgrund till ismerna IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM
Starttid:  2020-05-15
Sluttid:  2020-05-15
Klass:  9F
Arbetslag:  Lag EF
Ämne:  Bild
Signatur:  JoC