Genetik

Litteratur: Biologi Direkt. Kapitel 5 och 7 (se mer info i Teams: (9FBiologi).
Starttid:  2020-12-02
Sluttid:  2020-12-02
Klass:  9F
Arbetslag:  Lag EF
Ämne:  NO
Signatur:  GuM