Här är Galaxens hemsida. Arbetslaget Galaxen är platsen för Fryxellska skolans elever som är inskrivna i den obligatoriska grundsärskolan och särskolan högstadium årskurs 7-9 i Sunne Kommun.

Hej och välkomna till Galaxen!

Eleverna på Galaxen följer grundsärskolans läroplan och kunskapsmål. Eleverna läser oftast i mindre grupper på 3-5 elever.

I vissa ämnen och kursmoment kan eleverna integreras (delta i) grundskolans större klasser. 

Före en integrerad undervisning görs först en bedömning av ansvarig rektor i samråd med elevens mentor och vårdnadshavare.

Syftet med att eleven deltar i grundskolans större klasser kan vara att eleven får arbeta med andra elever, det är då ett socialt syfte. Syftet kan även vara pedagogiskt för att kunna variera kunskapsmålen för eleven, dessa mål följs då upp av rektor. 

 

Personal på Galaxen:

Acuna Cesar, CA

Andersson Haraldsson Ingalill, IHA

Fredriksson Amanda, FA

Jansson Hans-Åke, HJ

Ramström Gunilla, RG

Westerberg Thomas, WeT

Kontakt

Thomas Westerberg
Lärare grundsärskolan
E-post: thomas.westerberg@sunne.se
Tel: 0565-156 98
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Dokument