Här under arbetslagetssidor finner ni information om vilka lärare som arbetar i de olika enheterna. Skolan är indelad i arbetslag AB, CD, EF och Galaxen.

Office365

Sunne kommuns plattform för grundskolan. Alla elever har fått en inloggning till Office365.

 

Fryxellska skolan