Orientering HT-20

Nu är hösten här och vi kommer att ha vår traditionella orientering vid vintertorp. Eleverna har tränat under idrottslektionerna och kommer nu att göra det på riktigt.

Under dokument finner ni årskursvis information. 

 

Kläder efter väder!