Här finner ni vårt nya skolblad!                                                          Vi kommer även att lägga ut viktiga dokument som vi jobbar med på skolan.

 

Du finner bladet under dokument i högerspalten, det kommer tre skolblad/termin.

Syftet är: att ge en kort information av vad som sker på skolan.

Brevet kommer även att finnas i klassens Teams och via mail, i det brevet har respektive arbetslag informerat lite extra om aktiviteter från de olika lagen, och mentor om läget i klassen studiebesök, prao, lovdagar med mera.

Vi har arbetslag: AB, CD, EF, H och Galaxen.