Välkommen till Fryxellska skolans expedition som finns på plan två ovanför Snacketorget. Här hittar du rektor, utbildningsledare, administrativ personal och elevvårdspersonal.

 

Skolledning

Rikard Martinsson, rektor telefon 0565-156 03, 072-204 05 42

Mattias Schellin, bitr. rektor 0565-156 04, 070-299 16 29

 

Administrativ personal

Elevvårdspersonal

 

Kontakt

Rikard Martinsson
Rektor Fryxellska skolan
E-post: rikard.martinsson@sunne.se
Tel: 0565-156 03, 072-204 05 42
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Mattias Schelin
Biträdande Rektor
E-post: mattias.schelin@sunne.se
Tel: 0565-156 04, 070-299 16 29
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Ulrika Karlsson
Administratör
E-post: ulrika.karlsson@sunne.se
Tel: 0565-156 00
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne