Välkommen till Fryxellska skolans expedition som finns på plan två ovanför Snacketorget. Här hittar du rektor, utbildningsledare, administrativ personal och elevvårdspersonal.

 

Skolledning

Rikard Martinsson, rektor telefon 0565-156 03, 072-204 05 42

Ann-Charlotte Rydberg, bitr. rektor 0565-156 04, 070-299 16 29

 

Administrativ personal

  • Ulrika Karlsson, administratör, telefon 0565-156 00
  • Jeanette Hallgren, schemaläggare, telefon 0565-156 06

Elevvårdspersonal

  • Helena Ohlsson, skolsköterska, telefon 0565-156 08
  • Trine Stormoen kurator, telefon 0565-164 26, 076-101 65 36
  • Madeleine Persso SYV, telefon 070-301 46 22