Besökare på skolan

Den här dagen kommer eleverna i åk 9 att få möta olika föreläsare bl.a.

 

Lisbeth - Sunne

Räddningstjänsten - Sunne

Polis - Värmland

Dagen kommer bl.a. att handla om Don´t drink and drive, älg/viltolyckor och  NTF dagen kommer att avslutas med en utvärdering.