Eleverna i 9AB kommer att praktisera under tre dagar, mer information får de av SYV och mentorer.