Eleverna i 9CD kommer att praktisera under tre dagar, mer information får de av SYV och mentorer