Eleverna i 9EF har prao under tre dagar, mer information får de från SYV och mentorer