Orientering åk 7

ÅK7 

Samling vid vintertorp, kläder efter väder!

Eleverna får information av sina idrottslärare.