Orientering åk 9

Eleverna samlas vid vintertorp, kläder efter väder!

Information om dagen får eleverna av sina idrottslärare.