Orientering åk 8

Eleverna samlas vid vintertorp, kläder efter väder!

Information får eleverna av sina idrottslärare.