Vintertorp

Eleverna får information av sina idrottslärare, kläder efter väder.