10/11 och 12/11

Muntliga delen av NP ÅK 9 i svenska, engelska och matematik.

Schema får eleverna av mentor.