10/11 och 12/11

Åk 9 

Den muntliga delen av NP i svenska, engelska och matematik.

Schema får eleven av sin mentor.