IST Foto

Det kommer att finnas ett schema på skolan vilka tider eleverna ska ta sina foton.