Skapande skola

Elever i åk 9 gör tillsammans med skapande skola en film.

11/1 9c

12/1 9d

13/1 9e

14/1 9f

17/1 9a

18/1 9b