Arbetslivet

En dag där åk 9 kommer att få information om arbetslivet och olika yrken m.m. eleverna får mer information av vår SYV på skolan.